Nieuwe AVI


Beste ouders,

 

De kinderen zijn in de loop van de week opnieuw getest op lezen.

Opnieuw leg ik er de nadruk op dat het leesbegrip (=weten wat je leest) getest is en niet het technische lezen (=zo veel mogelijk lezen met zo weinig mogelijke fouten binnen een bepaalde tijdspanne).

Het hoogste niveau dat getest wordt in het tweede leerjaar is M5. (midden 3de leerjaar)

Indien je kind dit niveau gehaald heeft kan hij vanaf nu hoger lezen.

Leren lezen verloopt in fases. Dus het kan zijn dat je kind geen hoger niveau behaald heeft, maar bij de volgende testing weer een sprong maakt.

De uitslag van de test wordt deze week medegedeeld via de agenda.