Rapporten


Beste ouders,

De rapporten worden woensdag meegegeven i.p.v. donderdag.

Donderdag gaan we naar de Wouterbron en dan is het niet zo makkelijk om het rapport netjes thuis te krijgen.